"The bomb is set..."
"The bomb is set..."
Kristina Kalfic
This thesis examines the political activism of Croatians in Australia between 1947 and 1989. It is clear that the history of opprobrium that this political activism has attracted – sometimes seen as extremist and violent – is unfounded. To understand this activism, this thesis argues that there are three aspects which mediate the relationship between Australia and its migrant ‘Other’ and thus determine Australian responses to Croatian political activism. First, push and pull factors...
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Mit o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji
Tuga Tarle
Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti te međunarodnog priznanja Republike Hrvatske među znanstvenicima društvenih i humanističkih znanosti pojačan je interes za istraživanja hrvatskog iseljeništva u svijetu i Australiji. Radovi posvećeni ovoj kategoriji hrvatskog iseljeništva ponajviše propituju povijesni i kulturni aspekt hrvatske dijaspore, pitanje učenja i brige o hrvatskom jeziku među potomcima iseljenika, život političkih organizacija, hrvatskih katoličkih misija...