Hrvatski katolički centar Sv. Nikola Tavelić, -
25. obljetnica hrvatske crkve Sv. Nikole Tavelića
Hrvatski katolički centar Marija kraljica Hrvata, -
Proslava 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog centar Marija Kraljica Hrvata u Wollongongu